Szalejące ceny materiałów budowlanych

Budownictwo

Zawirowania pandemiczne, ograniczenia produkcyjne i transportowe, podwyżki cen energii        i paliw, wzrost kosztów elementów podstawowych spowodowały skokowe wzrosty cen podstawowych i przetworzonych  materiałów budowlanych.

Ogólny wzrost cen wynosi ponad 20 %, niektóre, w tym płyty OSB podrożały o blisko 100% w stosunku do ub. roku. Podwyżki cen objęły wszystkie grupy towarowe. Rok 2021 od stycznia do III kwartału ceny podniósł o 10 %.

Wzrosty samych materiałów wpłynęły na finalny koszt inwestycji budowlanych, których kosztów finalnych nie można było oszacować do zamknięcia przedsięwzięcia, ponieważ podwyżki cen miały charakter ciągły i płynny. Wskaźniki podnosiły się nie tylko wobec analogicznego okresu 2020 r. ale systematycznie od stycznia do września. Miało to zdecydowanie negatywny  na podejmowanie decyzji, co do rozpoczynania nowych inwestycji   i kontynuacji trwających, ponieważ brakowało stabilności ekonomicznej i nie można określić perspektyw finansowych. Trend ten trwa na skutek wysokiej i ciągle wzrastającej inflacji.

Procentowe wartości podnoszących się cen przedstawiały się:  izolacji termicznych- 54 proc.; suchych zabudów 41 proc.; dachowych produktów wykończeniowych i rynien 19 proc.; instalacji, ogrzewania 16 proc.; oświetlenia, komponentów elektrycznych 9 proc.; narzędzi 7 proc.; izolacji wodochronnej 7 proc.; akcesoriów ogrodowych 7 proc.; elementów wykończeniowych 6 proc.; stolarki 13 proc.; otoczenia domu 18 proc.; płytek ceramicznych, łazienek, kuchni 6 proc.; chemii budowlanej 9 proc.; cementu i wapna 5 proc.; farb i lakierów 8 proc.; ścian i kominów 14 proc.