Czy pompa ciepła może ochładzać pomieszczenie?

Chłodzenie i ogrzewanie

Wymienniki ciepła wykorzystujące glikol znajdują zastosowanie jako urządzenia obniżające temperaturę pomieszczeń. Na skutek różnicy temperatur ziemi i wód gruntowych latem, nie większych niż  kilkanaście stopni Celsjusza, nie trzeba wykorzystywać sprężarki- jest to chłodzenie pasywne. Pompy ciepła mogą również chłodzić pomieszczenia dzięki odwróceniu kierunku obiegu czynnika roboczego układzie chłodniczym- działają wtedy jak klimatyzator. Uruchomienie sprężarka skutkuje trybem chłodzenia aktywnego.

Dla trybu pasywnego- skorzystania z niskiej temperatury ziemi, wody- niezbędnym jest montaż wymiennika płytowego, pompę obiegową, zaworu trójdrogowego. Wydajność obniżania temperatury pomieszczeń, moc chłodnicza jest znacznie zależna od objętości dolnego źródła ciepła i  jego temperatury. Gruntowa akumulacja dużej ilości ciepła, zmniejsza wydajność chłodzenia. Ten tryb chłodzenia preferuje pionowe wymienniki ciepła. Pożądany efekt można uzyskać, wykorzystując wodę gruntową, ponieważ jej temperatura nie zmienia się istotnie.

Jest to najtańszy w eksploatacji sposób chłodzenia pomieszczeń, jego współczynnik efektywności ERR, jest od 3 do 5 razy większy niż w przypadku tradycyjnej klimatyzacji- wynosząc 12 do 20- na jednostkę użytej  energii elektrycznej dostarczonej do układu. Efektywność pasywnego obniżania temperatury jest mniejsza niż typowych klimatyzatorów- zmniejszając ją wraz z wilgotnością o kilka stopni.

Chłodzenie aktywne odbywa się poprzez rewersyjne pompy ciepła, których dolnym źródłem jest grunt, woda gruntowa albo powietrze. Zmiana trybu grzanie-chłodzenie odwraca obieg cieczy chłodzącej w pompie i zmianę funkcji parownika/skraplacza oraz wektora przepływu ciepła. Jest to możliwe na skutek montażu zaworu czterodrogowego w urządzeniu.

Instalacja pompy ciepła z opcją chłodzenia, wymaga: wykonania jak najdokładniejszych obliczeń w zakresie projektowego obciążenia chłodzenia budynku; dostosowania układu odbiorników ciepła do funkcji chłodzenia; jeśli wykorzystuje się je do ogrzewania, jak i chłodzenia. Nie bez znaczenia jest również poprawny montaż pompy ciepła. W warunkach chłodzenia strumienie objętości przepływu powinny być większe; zapobieganie powstawaniu kondensatu; przy stosowaniu chłodzenia płaszczyznowego, temperaturę punktu rosy powietrza należy kontrolować.