Obróbka skrawaniem – rodzaje

Bez kategorii

Obróbka skrawaniem to szeroka grupa czynności wykonywanych w celu nadania obrabianym przedmiotom zaplanowany kształt. W jej ramach wykonuje się ścinanie (frezowanie i toczenie) i ścieranie (np. szlifowanie) warstw metalu. Dzięki obróbce skrawaniem można wykonywać bardzo wiele różnych czynności, co pozwala na dokładne dopasowanie rezultatów do potrzeb. Co jeszcze warto o niej wiedzieć?

Obróbka skrawaniem – rodzaje

Standardowy podział jest na obróbkę wiórową i ścierną. Ta pierwsza, jak już sama nazwa sugeruje, skutkuje tworzeniem wiórów, na skutek wykorzystania narzędzi o stałej geometrii i liczby ostrzy, co ma również wpływ na kształt wiór. Obróbka ścierna wykonywana jest przez oddziaływanie na materiał duża liczbą drobniejszych ostrz o zmiennej i nieregularnej geometrii, w rezultacie czego powstaje mnóstwo drobnych wiórów. 

W skład obróbki wiórowej wchodzą takie czynności jak:

 • Frezowanie,
 • Toczenie metali,
 • Wytaczanie,
 • Wiercenie,
 • Rozwiercanie,
 • Powiercanie,
 • Przepychanie,
 • Struganie i dłutowanie. 

Zaś sama obróbka wiórowa może mieć, w zależności od wymagań, różny stopień dokładności (od zgrubnej do bardzo dokładnej), na co ma wpływ czas obróbki, jak i rodzaj wybranego narzędzia. 

Obróbka ścierna zazwyczaj jest znacznie płytsza, a wśród wykonywanych czynności warto wymienić:

 • Polerowanie,
 • Docieranie (wirowe, bębnowe, wirowe lub przy użyciu docieraków),
 • Honowanie,
 • Obróbka strumieniowo-ścierna i udarowo-ścierna.